Posyłać (ἀποστέλλω apostellō)

Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. (Łk 10,3)

ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.

Głoszący Słowo nie może się ociągać… Nie zważa na okoliczności łagodzące, jak i udogodnienia w drodze… Został POSŁANY.

Ma misję, zadanie – iść przed Panem i ogłaszać zbliżające się Jego Królestwo….

I tak od ponad dwóch tysięcy lat, niezmiennie, to samo zadanie przekazywane jest kolejnym wierzącym…

Mam IŚĆ i GŁOSIĆ. Pracy jest wiele, a Bóg potrzebuje właśnie Ciebie i mnie.

Może to DZISIAJ jest ten dzień, by wyjść i głosić – jak owce między wilki – pomimo własnych ograniczeń i niedoskonałości, pomimo własnej słabości i wszelkich braków, które Pan uzupełnia, wypełnia i przemienia – czyniąc z nich – paradoksalnie – drogę głoszenia Królestwa Bożego na ziemi.

Idźmy więc z Jego wskazaniami, w Jego Imię, Jego Mocą i w Jego Chwale.

Komentarz