Nauczyć (διδάσκω didaskō)

Bowiem Duch Święty nauczy was w tej godzinie, co (te wszystkie słowa, sprawy, które) trzeba mówić. (Łk 12,12)

τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν.

Nauka Ducha Świętego dokonuje się przez posłuszeństwo. I tu nie ma godzin lekcyjnych “od do”. Raczej jest to permanentne nasłuchiwanie.

Słuchanie Ducha jest umiejętnością, którą się nabywa przez pokorę własnych myśli, przez wyciszenie pożądań, przez adorację, przed odróżnianie Głosu Pasterza od głosu najemników.

Nauka słuchania

Komentarz