Porównywać (ὁμοιόω homoioō)

Do czego podobne jest królestwo Boga, i do czego porównam je? (Łk 13,18)

τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy i do zaczynu. Porównuje, aby przybliżyć je słuchaczom; aby umożliwić zrozumienie. Porównuje, aby zobrazować, rozjaśnić umysł i otworzyć serce.

A czemu służą moje porównania? Porównuję ludzi do siebie nawzajem. Porównuję siebie do innych. Porównuję, aby ocenić. Moje porównania nie budują. One nie szerzą Królestwa Bożego. One niszczą. One mają udowodnić mi, udowodnić światu, że jestem lepszy/gorszy.

A Jezus cierpliwie wyjaśnia:

Możesz być najmniejszy… możesz być jak ziarnko gorczycy… możesz… a Ja sprawię, że będziesz potężnym drzewem, które będzie służyło ptakom nieba.

Możesz być zakwasem, który rzucony w trzy miary mąki będzie cierpliwie i powoli zakwaszał. Będziesz to robił cicho. Prawie niezauważalnie. Możesz.

Jest tylko jeden warunek: przestań się porównywać i pozwól Bogu działać. Pozwól Mu szerzyć Królestwo Boże.

Komentarz