Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Łóżko (κλίνη klinē)

Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem, lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? (Mk 4,21)

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ;

Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepszym czworonożnym przyjacielem człowieka jest κλίνη, czyli łóżko. Na dowód tej śmiałej tezy wystarczy spojrzeć, że grecki źródłosłów tego słowa, oraz słowa, które m.in. znaczy towarzystwo – κλισία, jest ten sam (kod Stronga 2828). W dzisiejszym fragmencie widzimy jednak pewne niebezpieczeństwo takiej “znajomości” między łóżkiem, a człowiekiem. Już Mądrość Syracha zwraca uwagę na to, że zbytnie skupienie się na swoich snach może narobić nam niezłych problemów (Syr 34,1-7). Bóg daje Swoje Słowo, ponieważ Ono jest prawdziwe, działa i jest skuteczne. Nie jest dobrym przekładaniem czegoś, “co mi się wydaje”, nad to, co jest. Wówczas, parafrazując tekst z jednej polskiej komedii, jesteśmy jak człowiek, który naczytał się książek o żabach i usiłuje tym na siłę zainteresować innych. Pozwólmy, by Światło Słowa było zawsze pierwsze i najjaśniejsze.

Komentarz

%d