Możliwe (δυνατός dynatos)

Jezus zaś powiedział mu: Jeśli możesz? Wszystko możliwe wierzącemu. (Mk 9,23)

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τὸ εἰ δύνῃ, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

Wiara odsłania nowy horyzont możliwości, które harmonizują z Bożymi zamiarami. Na styku ziemi i nieba następuje to fascynujące połączenie, przejście od tego, co niemożliwe, do tego, co możliwe, od niemocy do dynamiki, od beznadziei do życia.

Ta wiara to miłosne przylgniecie do Jezusa, przebywanie z Nim, rozmowa i chwile milczenia, to wspólny stół i wspólna podróż, to eksploracja nieznanego, to pozostanie w obłoku niewiedzy i na Górze Przemienienia. To wytrwanie w Jezusowych przeciwnościach, to poznanie, że On jest Świętym Boga.

Można tak wiele jeszcze dookreślać wiarę, bo takie daje możliwości i takie spełnienia przynosi.

Podnieś oczy ku górom, skąd ma nadejść dla Ciebie pomoc. (Zob. Ps 121,1)

Komentarz