Posłuchać (ἀκούω akouō)

Innej przypowieści posłuchajcie. (Mt 21,33)

ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε.

aliam parabolam audite.

Po raz kolejny Słowo – Jezus zaprasza do słuchania. Do otwarcia uszu, serca, umysłu. Słuchanie angażuje nie tylko intelekt. Uruchamia się wyobraźnia, budzą się uczucia i pragnienia. Owocuje nowym rozeznaniem co do swoich dotychczasowych postaw, inicjatyw.

Akustyka Ewangelii rozciąga się od dźwięków szeptanych na ucho, poprzez słowo niesione nad taflą wody, błogosławieństwa jak osiem strumieni z góry, śpiew Oblubieńca – aż do Jego Krzyku rozlegającego się Głosem Wielkim z Krzyża. Ta akustyka to powiew Ducha, to głos wielu wód, to głos Dobrego Paterza, który dziś woła mnie po imieniu. Posłuchaj…

http://www.pixabay.com

Komentarz