Przejść (διέρχομαι dierchomai)

On zaś przeszedłszy przez środek ich oddalał się. (Łk 4,30)

αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

Gniew i furia dotkniętych do “żywego” mieszkańców Nazaretu stały się jak fale wzbrzonego jeziora. Obnażona została ich niewiara, pewność swojej samowystarczalnej religijności. Przed chwilą kiwali głowami nad pięknem Słowa. To jednak za mało.

Pan Jezus do pewnego momentu poddaje się tej przemocy. To zapowiedź tego, co się wydarzy, gdy wyprowadzą Go poza mury Jerozolimy. Tu przechodzi przez środek przemocy. Potem przejdzie przez środek przemocy śmierci. To jest Jego Pascha, która nas ocaliła przed strąceniem w otchłań samotności.

Komentarz