Pan (Kύριος Kyrios)

I wszedłszy do Niej [anioł] rzekł: Raduj się, przemieniona-przez-łaskę, Pan jest z Tobą. (Łk 1,28)

καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωµένη, ὁ κύριος µετὰ σοῦ.

et ingressus angelus ad eam dixit have gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus.

W czasie, kiedy trudno zachować spokój, a jeszcze trudniej jest się rozradować, Bóg daje słowo “Pan jest z tobą“. Bóg jest Panem każdej sytuacji, nawet tych momentów, które wydają się totalną klęską (por. Łk 22,61). Kiedy Bóg jest moim Panem, a więc gdy “moje” myślenie i “moje” wybory podporządkowuję “Jego” myśleniu i “Jego” woli, to wierzę i mam nadzieję, że Bóg z prochu podnosi nędzarza, że ze śmierci potrafi wyprowadzić życie, że w sumie, to nie mam czego się bać, bo On jest ze mną.

Możemy uczyć się zawierzenia od trzech młodzieńców z Dn: “Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga” (Dn 3,17n).

Komentarz