Obchodzić (περιπατέω peripateō)

I po tych obchodził Jezus w Galilei, nie chciał bowiem w Judei chodzić, gdyż szukali Go Żydzi, aby zabić. (J 7,1)

καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. (J 7,1)

Jezus jest wolny w swojej drodze. Przyjdzie do Jerozolimy, gdy nadejdzie Jego godzina. Na tę wolność wskazuje czasownik περιπατεῖν. Są takie dwa miejsca w Ewangelii św. Jana, które wskazują na tę wolność. Pierwsze to chodzenie po wodzie, w nocy, w czasie wiatru przeciwnego. On swobodnie chodzi, niemal się przechadza po falach (J 6,19). Drugie to portyk Salomona. Tu podobnie Jezus, swobodnie, bo jest “u Siebie”, przechadza się, jakby w godzinie odpoczynku.

Ten grecku czasownik jest złożony. Przedrostkiem jest przysłówek περί wokół, w koło, oznaczający ruch okrężny, obejmuje wszystkie kierunki świata. Obecność Jezusa obejmuje każdego z nas, na wszystkich ścieżkach, we wszystkich kierunkach i w wielu wymiarach życia. On jest naszą “rzeczywistością”.

Jedna uwaga do wpisu “Obchodzić (περιπατέω peripateō)

Komentarz