Prorok (προφήτης profētēs)

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. (J 7,40)

ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης.

Kto to jest prorok? Słowo prorok oznacza dosłownie „osobę przemawiającą w czyimś imieniu”, tu w Imieniu Boga. Jezus Chrystus jest jedynym Prorokiem. Tylko to, co jest zgodne z Nim, jest prawdziwym i jedynym proroctwem i objawieniem.
Skąd pochodzą dzisiejsi prorocy? Rodzą się z namaszczenia Chrztu Świętego. Przy namaszczeniu Krzyżmem świętym celebrans nad Tobą wypowiedział słowa: “Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.
Pragnieniem Boga i Kościoła jest “aby wszyscy ochrzczeni prorokowali“, trwając w jedności z Chrystusem Prorokiem. A wtedy “powstaną” prorocy nie tylko w Judei czy Galilei, ale na każdym miejscu, gdzie nas, ochrzczonych, postawił Prorok – Pan.

Komentarz