Kochać (φιλέω fileō)

Posłały więc siostry do Niego mówiąc: Panie, oto którego kochasz, choruje. (J 11,3)

ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι⸃· κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.

miserunt ergo sorores ad eum dicentes Domine ecce quem amas infirmatur.

ὃν φιλεῖς jest to jedna z piękniejszych modlitw “wstawienniczych”, bez całej otoczki, ludzkiej reżyserii. Łazarz miał dobre siostry. Nie dyktują Jezusowi, co ma robić. Odwołuje się do tego, co najbardziej wzrusza Serce Jezusa. Odwołują się do miłości. Za chwilę Pan Jezus powie: Przyjaciel φίλος nasz. A to koresponduje z ὃν φιλεῖς ten, którego kochasz.

Dziś jest to szczególnie “nośna” modlitwa, zanoszona przez wielu za wielu. Lecz każdego Jezus kocha niepowtarzalnie.

Komentarz