Ani jednego (οὐδέν uden)

Już nie wiele będę rozmawiać z wami, przychodzi bowiem świata władca, i we Mnie nie ma ani jednego. (J 14,30)

οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθʼ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν.

Kilka razy w Ewangeliach znajdziemy pytanie demona, lub demonów, skierowane do Pana Jezusa, które dosłownie brzmi: “Co nam i Tobie Jezusie…” Tak, jakby demon chciał się czegoś uczepić, dokleić do czegokolwiek. Nie ma jednak niczego, czym mógłby zniewalać, straszyć, oskarżać. Dlatego Pan Jezus mówi, że “nie ma nic swojego we Mnie”. Nie ma przede wszystkim kłamstwa, którego jest ojcem, i w prawdzie nie wytrwał.

Prośmy, aby Syn nas wyzwolił, by zły duch, który mieni się władcą tego świata, nie miał nic swego w nas. Aby nie miał do czego się przylepić.

Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? (2 Kor 6,15)

Światło ciemność zwycięża.

Komentarz