Ojciec (πατήρ patēr)

Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. (J 16,25)

ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

Niby tak oczywiste słowo – ojciec, a jednak jest trudne do opisania. Luisa powiedziała, że Jan Paweł II był nie tylko podobny do jej ojca, ale był dla niej jak dobry ojciec. Przy tym piękne i głębokie wzruszenie malowało się na jej twarzy. I Jezus wyrażał się o Swoim Ojcu najczulej, jak jest to tylko możliwe. Tą najpiękniejszą twarz Ojca pragnie nam całym sobą ukazać Jezus.

Komentarz