Nauczać (διδάσκω didaskō)

I rozsądziwszy Jezus powiedział nauczając w świątyni. (Mk 12,35)

καί ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ·

Świątynia została napełniona Żywym Słowem. To nie był już tylko komentarz, ale pełne światło Mesjasza, Syna Bożego. We wnętrzu sanktuarium brzmiał Głos Jezusa z całym bogactwem intonacji, barwy. Dziś stawia pytanie: Kim jestem dla ciebie? Kogo słyszysz i kogo słuchasz?

Duch Święty nadal mówi w każdym zdaniu Pisma Świętego. On jest Głosem Syna Bożego w Jedności Trójcy.

W katedrach z drzew brzmi Odwieczny Głos.

Komentarz