Prosić (δέομαι deomai)

Proście więc Pana żniwa, aby wyrzucił pracowników do żniwa Swego. (Mt 9,38)

δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Mateusz użył tego czasownika tylko raz w swojej Ewangelii. Wskazuje na usilną prośbę, błaganie, nieustępliwe proszenie. Taki rodzaj prośby zakłada ufność synowską, przylgnięcie do Ojca.

Prośba wyraża też zależność od Ojca. On decyduje, ale nie tylko, gdyż kocha. Takiej zależności nie trzeba się obawiać. Nawet gdy się okaże, że Pan właśnie mnie “wyrzuca” na żniwo. Wtedy to oznacza, że On mi ufa i powierza swoje zbiory.

Jeszcze dojrzewają, ale niebawem będę bieleć na żniwo.

Komentarz