Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Wyprostować się (ἀνορθόω anorthoō)

I nałożył na nią ręce i w tej chwili się wyprostowała i wychwalała Boga. (Łk 13,13)

Kαὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.

Wymowny i cudowny dotyk Jezusa, Jego Ręce to Ręce Ojca, które ukształtowały córkę Abrahama, a szatan trzymał na uwięzi. Wyprostowała się, albo lepiej, została na nowo ukształtowana, piękna i wolna.

Komentarz

%d