Zostać napełniony (γεμίζω gemidzō)

Powiedział pan do sługi: Wyjdź na drogi i opłotki i przymuszaj wejść, aby został napełniony mój dom. (Łk 14,23)

καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

Pusty dom nikomu nie jest potrzebny. Kyrios, Pan Domu, jest wtedy szczęśliwy, gdy odpowiadamy na Jego zaproszenie. Uczta już jest gotowa. Bóg pragnie dać nam Dom, w którym jeszcze jest miejsce. Tak jest, jak Pan zapewniał, że w Domu Ojca mieszkań wiele. Przejmujący do głębi serca byłby dom, który zostałby tylko dla nas samych. Niech twój dom będzie pełny ciepła i chleba. Nie potrzeba wiele, by świętować.

W katedrach drzew ciepło ognia z barw jesieni.

Komentarz