Otwierać (ἀνοίγω anoigō)

I zostały otwarte ich oczy. (Mt 9,30)

Kαὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί.

Czasownik “otwierać” został użyty w stronie biernej. Taka forma wskazuje na to, że powrót do widzenia nie jest efektem autosugestii. Ta łaska przychodzi przez wiarę od Boga. A nawet sama wiara jest też darem widzenia. Bóg otwiera im oczy, aby zobaczyli Tego, którego wzywają jako pierwsi w Ewangelii Mateusza – Syna Dawida.

Na co, lub, na kogo, Bóg otwiera mi oczy dziś? Co i kogo mam zobaczyć?

Komentarz