Niebo (οὐρανὸς uranos)

Niebo ostatnich dni

Zaprawdę bowiem mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, jota jedna i kreska jedna nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko stanie. (Mt 5,18)

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως oἂν πάντα γένηται.

Komentarz