Przychodzić, słuchać, czynić (ἔρχομαι, ἀκούω, ποιέω erchomai, akouō, poieō)

Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów Moich i wypełnia je. (Łk 6,47)

ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν.

Przyjść, słuchać i wypełniać. Fotograf używa statywu o trzech nogach. Rodzina, czy też wspólnota zakonna, to przynajmniej trzy osoby. I Bóg też jest Trójcą. W dzisiejszej Ewangelii mamy trzy słowa: przyjść, słuchać i czynić. Występują one razem, nierozdzielnie. Ten, kto bierze poważnie do serca te słowa zapewnia swojemu życiu solidny, stabilny i trwały fundament, a życiowa budowla wzniesie się wysoko, do samego Nieba. Jezus, mówiąc nam te słowa, uchyla rąbka tajemnicy Swojego życiowego sukcesu i nam życzy powodzenia.

Komentarz