Skała/Piotr (Πέτρος Petros)

Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Mt 16, 18

καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης.

Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.

Z osobą Piotra istnieje kilka kontrowersji we wspólnotach protestanckich, a to z tego powodu, że nie chcą aby papieża nazywać “Ojcem”, nie uznają nieomylności papieża zagwarantowanej przez Ducha Świętego, kiedy wypowiada się wiążąco w sprawach wiary i moralności, albo kiedy Piotra naszych czasów (i w ogóle wszystkich papieży) nazywa się Skałą, na której zbudowany jest Kościół. W tym fragmencie występuje gra słów – Petros (Piotr) i Petra (Skała). Jego właściwym imieniem było Szymon, nowe zaś miało mówić kim i czym miał być dla Kościoła. Chrystus, jako Izraelita słowa te wypowiedział w języku aramejskim, a nie po grecku. Piotr nazwany był przez Jezusa Kefasem (Kefas w języku aramejskim pochodzi od kefa – skała; podobnie jak grecki petros od petra). Piotr w wielu miejscach nazywany jest Kefasem (por. J 1, 42; 1 Kor 1, 12; 3, 22; 9, 5; 15, 5; Ga 1, 18; 2, 9. 11. 14). Skała, na której zbudowany jest Kościół to Piotr (i każdy jego następca), którego wiara omodlona jest przez Pana (por. Łk 22, 32).

Petra – miasto w Jordanii

Komentarz