Przypominać (μνημονεύω mnēmoneuō)

Przypomnijcie żonę Lota. (Łk 17,32)

μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.

Dziś Jezus – Słowo na nowo kształtuje naszą pamięć, aby niosła w sobie mądrość historii biblijnych. Ludzka pamięć jest zadziwiająca z dwóch powodów. Po pierwsze, że pamięta czasem sprawy, wydarzenia, od których chcielibyśmy się uwolnić, a one wracają. Po drugie, że tak łatwo zapomina to, co ważne, istotne. Ileż razy sami się usprawiedliwiliśmy niepamięcią, zapominaniem. Dlatego dziś Pan budzi naszą biblijną pamięć, aby czytać aktualne wydarzenia w świetle tego, co zostało napisane Bożym Palcem – mocą Ducha Świętego.

Wobec tego prawdziwe może być stwierdzenie, że wzmacnia się we mnie “święta pamięć”, gdy tylko sięgam po Słowo Boże i czytam, medytuję, modlę się, kontempluję. Zmierzam w stronę Nieba.

Komentarz