Józef (Ιωσηφ Iōsēf)

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (Mt 1,20)

ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατʼ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.

Imię Józef oznacza Jahwe przydał, pomnożył. W Uroczystość św. Józefa zobaczymy tę wartość dodaną do życia Józefa a może i do naszej egzystencji.

Do życia Józefa wstępuje głos z góry, słowo Anioła, który koryguje jego decyzję i wzmacnia sumienie do podjęcia trudnego, ale właściwego postępowania. W ten sposób Józefowi, w jego rozterce, zostaje dodana pewność i odwaga.
Następnie otrzymuje Maryję za małżonkę. Józef poślubił najpiękniejszą kobietę na świecie. Bez komentarza.
Wraz z Maryją Józef otrzymuje błogosławieństwo Boga, otrzymuje Jezusa – obecność samego Syna Bożego w codzienności.
Odtąd już wie, co ma robić, dla kogo pracować, o kogo się troszczyć i dla kogo żyć.
A my? Wszyscy możemy być Józefami. To, co Bóg dodał Józefowi, chętnie pomnoży i w naszym życiu.

http://www.pixabay.com

Komentarz