Niesprawiedliwość (ἀδικία adikia)

Odpowie wam: «Nie znam was! Skąd jesteście? Odejdźcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości». (Łk 13,27)

καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας.

Et dicet vobis: Nescio vos unde sitis: discedite a me omnes operarii iniquitatis.

Możliwa jest taka opcja, że na Uczcie Eucharystycznej spożywam Jego Samego, a nie zostanę wpuszczony na ucztę zbawionych w niebie.

Pixabay.com

Komentarz