Upodobać (εὐδοκέω eudokeō)

Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobał sobie Ojciec dać wam królestwo. (Ł 12,32)

μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

Ojciec z czułością patrzy na Syna. Ma w Nim upodobanie. Zasięg tego spojrzenia w Ewangelii św. Łukasza jest fascynujący. Najpierw wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy, potem w hymnie Aniołów obdarzył pokojem ludzi Jego upodobania. Gdy czyste krople wody Jordanu spadały z włosów najpiękniejszego z synów ludzkich, uroczyście wyznał, że stoi przed całym Izraelem Umiłowany Syn Boży.

Teraz każdy, kto pozostaje w zasięgu tego Ojcowskiego spojrzenia, i Ty, i ja, możemy usłyszeć, że jesteśmy “podobni” i “upodobani” w Oczach Ojca.

Komentarz