Czuwać (γρηγορέω grēgoreō)

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25,13)

γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.

Przypowieść zaczyna się od słów “Podobne będzie królestwo niebieskie…” do tego, co zostanie opowiedziane. Bynajmniej nie do samych dziesięciu panien (sugeruje to czasownik homoiothesetai), ale do sytuacji przy końcu opowieści, gdzie jedne panny zostały przyjęte na uroczystość weselną, pozostałe – nie.

Rzeczą istotną jest czas. Według przypowieści roztropny to ten, kto rozumie walor czasu. Czuwajcie to innymi słowy bądźcie gotowi, bo jeśli nadejście Chrystusa – Oblubieńca się opóźnia, to jednak przyjście jest niezawodne.

pixabay.com

Komentarz