Do serca, do uszu (εἰς τὰ ὦτα eis ta ōta)

Weźcie wy sobie dobrze do serca (do uszu) te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (Łk 9,44)

θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

św. Łukasz ciągle nas prowadzi drogą Słowa. “Weźcie do uszu te słowa”. Tak brzmi w greckim tekście. Dlatego tym bardziej doceniam tłumaczenie, że “do serca”.

Słuchane Słowo szuka w istocie mojego serca. Jezus powierza Swój sekret. Będzie wydany. Mam cały dzień i w sumie całe życie, by nosić w sobie, rozważać i pozwolić, by Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa stała się środowiskiem dojrzewania mojego serca do oddana siebie.

Nowe przysłowie się rodzi: “Przez uszy do serca”. Kto ma, niechaj kocha.

Nocny Jesienny Anioł.

Komentarz