Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Zgromić (ἐπιτιμάω epitimaō)

Obróciwszy się, skarcił ich. (Łk 9,55)

στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς.

W greckiej Biblii odnajdziemy słowo έπετίμησεν epetimesen tłumaczone jako skarcił.

Jezus karci uczniów za ich porywczość. Wręcz gromi. Czy to znaczy, że ich nie kocha? Że Samarytanie, którzy odmówili Mu schronienia, są ważniejsi od tych, którzy poświęcili dla Niego wszystko, co mieli?

Jezus uczy uczniów miłosierdzia. Uczy wrażliwości na innych. Uczy, że wszystko ma swoje granice. On nie boi się wyznaczania granic uczniom. On pokazuje im i mi, że nie ma takiej rzeczy, której nie da się wybaczyć.

Odrzucili Go? Nie przyjęli? Nie szkodzi. Jezus zaczeka. Zgromi tych, którzy powiedzą “Jezu, odpuść, z niego i tak już nic nie będzie”, aby na nowo zwrócić ku mnie Swoje Miłujące Oblicze…

Komentarz

%d