Mądrość (σοφία sofia)

Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Łk 21,15

ἐγὼ γὰρ δώσω ὑµῖν στόµα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείµενοι ὑµῖν.

Kiedy Jezus mówi o przyszłości, to tak naprawdę pokazuje teraźniejsze wydarzenia. On to przewidział i wie, co dzieje się z Jego wybranymi. Historia całego świata znajduje się w Bożych Rękach, nawet gdy, po ludzku, wydaje się być bez nadziei na lepsze jutro, zatopiona w mroku. On daje słowo, mądrość i przekonanie swoim świadkom, że “niesprawiedliwość historii nie może być ostatnim słowem” w dziejach (por. Spe salvi p. 43). Mądrość działająca we mnie i Słowo Boże wybiegają daleko poza ziemskie sprawy i potrafią mi objawić, że to obecne życie zmienia się, ale się nie kończy.

Komentarz