Iść i głosić (πορεύω καὶ κηρύσσω poreuō kai kēryssō)

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. (Mt 10,5-7)

τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε. πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Tyle informacji fruwa wokół nas, niektóre z nich niemal nas bombardują. A tu jeszcze i my mielibyśmy je mnożyć i wdzierać się do zatłoczonego świata wiadomości? Nie zapominajmy jednak, że jesteśmy posyłani przez Odwieczne Słowo Ojca nie z byle czym, ale z Dobrą Nowiną. Dobrych spraw wciąż bardzo brakuje. Idźcie i głoście! Choćby to miało być tylko jedno słowo.

Komentarz