Iść i głosić (πορεύω καὶ κηρύσσω poreuō kai kēryssō)

Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. (Mt 10,7)

πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

euntes autem praedicate dicentes quia adpropinquavit regnum caelorum.

Tyle informacji fruwa wokół nas, niektóre z nich niemal nas bombardują. A tu jeszcze i my mielibyśmy je mnożyć i wdzierać się do zatłoczonego świata wiadomości? Nie zapominajmy jednak, że jesteśmy posyłani przez Odwieczne Słowo Ojca, nie z byle czym, ale z Dobrą Nowiną. Dobrych spraw wciąż bardzo brakuje. Idźcie i głoście! Choćby to miało być tylko jedno słowo.

http://www.pixabay.com

Komentarz