Ujawniać (δειγματίζω deigmatidzō)

Józef, mąż Jej, sprawiedliwy będący, i nie chcąc Jej ujawnić, zamierzał cicho Ją opuścić. (Mt 1,19)

Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ µὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐßουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.

Ioseph autem vir eius cum esset iustus et nollet eam traducere voluit occulte dimittere eam.

Nie wiemy na pewno, czy Józef wiedział o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, czy nie. Wypowiedź anioła “nie bój się…” sugeruje, że mąż Maryi taką wiedzę posiadał. Wiemy z pewnością, że był człowiekiem sprawiedliwym (pełnym bojaźni i czci wobec Boga i Jego planów). Termin deigmatidzo, oprócz znaczenia “zniesławić”, można tłumaczyć jeszcze jako “badać”, “ujawnić”. Józef stojąc przed tajemnicą, której nie mógł zgłębić, woli odejść, odsunąć się w cień.

Ten fragment pozostaje w łączności z 28,16-20 i obie perykopy spinają jak klamra całą Ewangelię. Jezus uwielbiony, to ten Sam, co Jezus historyczny. Jest Emmanuelem, Bogiem z nami.

http://www.pixabay.com

Komentarz