Ujawniać (δειγματίζω deigmatidzō)

Józef, mąż jej, sprawiedliwy będący, i nie chcąc jej ujawnić, zamierzał cicho ją opuścić. (Mt 1,19)

Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ µὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐßουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.

Nie wiemy na pewno, czy Józef wiedział o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, czy nie. Wypowiedź anioła “nie bój się…” sugeruje, że mąż Maryi taką wiedzę posiadał. Wiemy z pewnością, że był człowiekiem sprawiedliwym (pełnym bojaźni i czci wobec Boga i Jego planów). Termin deigmatidzo, oprócz znaczenia “zniesławić”, można tłumaczyć jeszcze jako “badać”, “ujawnić”. Józef stojąc przed tajemnicą, której nie mógł zgłębić, woli odejść, odsunąć się w cień.

Ten fragment pozostaje w łączności z 28,16-20 i obie perykopy spinają jak klamra całą Ewangelię. Jezus uwielbiony, to ten Sam, co Jezus historyczny. Jest Emmanuelem, Bogiem z nami.

Komentarz