Zrodzenie (γένεσις genesis)

Księga zrodzeń Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. (Mt 1,1)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham.

Dziś sobie dopiero uświadomiłem, że ten wstęp może odnosić się nie jedynie do genealogii, ale do całej księgi Ewangelii.

Przez Ewangelię Pan zrodził i nas do życia. Naprowadza na tę intuicję dokładne policzenie zrodzeń ostatniej “czternastki”. Jest ich trzynaście. Tym czternastym pokoleniem jest już Ecclesia, która narodziła się z Chrystusa, Syna Bożego.

W adwentowej ciszy i adoracji.

Komentarz