Pochwycić (καταλαμβάνω katalambanō)

I światło w ciemności świeci, i ciemność go nie pochwyciła. (J 1,5)

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Jan pisze o pierwotnej walce miedzy światłem i ciemnością. Ona dokonuje się aktualnie. Ale zwycięstwo płynie we Krwi Baranka i w mocy Słowa świadectwa. Zobacz Ap 12,11.

Komentarz