Czynić nieczystym (κοινόω koinoō)

I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. (Mk 7,20)

ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Rozwój prawa do coraz bardziej szczegółowych przepisów wiąże się z niebezpieczeństwem oderwania jego litery od osoby. W życiu osoby wierzącej, to nie spełnianie przepisów Prawa jest najważniejsze, ale Osoba samego Prawodawcy. Nieczystość serca w takim kontekście to nie stawianie Boga na pierwszym miejscu. Innymi słowy, gdy Bóg nie jest najważniejszy, to serce tapla się w bagnie skrupulanctwa, jest przyjemnym miejscem dla demonów, jest głuche i ślepe na Boże Słowo.

Komentarz