Znosić (ἀκυρόω akyroō)

Znosicie Słowo Boga tradycją waszą, którą przekazaliście, i podobnych takich wiele czynicie. (Mk 7,13)

ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

Siła powierzchownych tradycji wyżłobiła głębokie bruzdy upartego myślenia w głowach legalistów. Słychać wokół nich tylko klekot i brzęk kubków i dzbanków, które zagłuszają Słowo Boże. Ale to nie wszystko, gdyż jeszcze zarażają tym wszystkim innych, tych, bez odwagi własnego myślenia.

Ale Słowo Boże nie działa z przemocą i nie oskarża, lecz napomina, bo chce pozyskać serce dobre i piękne. Takie serce zachowuje i wydaje owoc przez wytrwałość. (zob. Łk 8, 15)

Jedna uwaga do wpisu “Znosić (ἀκυρόω akyroō)

 1. Kiedy znosi się moc Słowa
  Atrapa czeka gotowa
  Jedno słowo wystarczy
  Bez komentarza tarczy

  Ludowi i Panu Bogu
  Wystarczy Dekalogu
  Dziesięciu słów prostych
  Wciąż świeżych i radosnych

  Gdy wiara wiarą się zowie
  Wystarczy po słowie

Komentarz