Umiłowany syn (μαθητής ὃν ἠγάπα mathētēs hon egapa)

Jezus więc widząc Matkę i ucznia stojącego obok, którego miłował, mówi Matce: Kobieto, oto syn Twój. (J 19,26)

Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

W spojrzeniu Jezusa jest zawarta cała Jego miłość do ucznia. Ta miłość sprawia, że staje się synem. Co więcej, otrzymuje nowe imię: Syn umiłowany. Widzieliśmy to już w Wieczerniku przy boku, Sercu Jezusa. Ty również jesteś przy Nim. Za chwilę będzie świadkiem otwartego Serca, którego rytm poznawał, gdy słuchał Słowa.

Pod spojrzeniem Maryi i w Jej obecności dojrzewał do kontemplacji Syna Bożego, i sam stawał się podobny w umiłowaniu. To spojrzenie Jezusa i Maryi dosięga i nas, abyśmy się stali synami i córkami w Synu.

Komentarz