Położyć/przeznaczyć (τίθημι tithēmi)

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja wybrałem was i położyłem, abyście wy szli i owoc nieśli, i aby owoc wasz trwał. (J 15,16)

οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλʼ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ.

Wybranie lub położenie – bo tak dosłownie to brzmi – nawiązuje do gestu Największej Miłości, która życie Swoje kładzie za przyjaciół.

Ufam, że nauczę się przyjmować tę Miłość, by ostatecznie siebie dać, położyć w darze.

Komentarz