Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Ani słowem (οὐκ λόγον ouk logon)

On zaś nie odpowiedział jej (ani) słowem. I podszedłszy, uczniowie Jego prosili Go mówiąc: Uwolnij ją, gdyż krzyczy za nami. (Mt 15,23)

ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

qui non respondit ei verbum et accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes dimitte eam quia clamat post nos.

Brak słowa Jezusa w uczniach wywołuje zniecierpliwienie. Przyzwyczajeni są do natychmiastowej reakcji Mistrza, np. gdy chwycił Piotra tonącego. Tym razem Słowo milczy. Dlatego proszą Jezusa, dosłownie – uwolnij ją.

Dla kobiety kananejskiej brak odpowiedzi prowokował do jeszcze bardziej natarczywego wołania, wzmagał jej wiarę, która ostatecznie pochwyciła Serce Jezusa.

O niewiasto, wielka jest twoja wiara, która się nie poddała, nie zniechęciła, nie odwróciła na pięcie z obrażonym tonem: “Nie, to nie, bez łaski”, lecz zdobyła Jego Serce pełne Słowa Życia.

Komentarz

%d