Przykazanie (ἐντολή entolē)

Nauczycielu, które przykazanie wielkie w Prawie? (Mt 22,36)

διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;

Przykazanie w języku polskim ma brzmienie pewnego imperatywu, konieczności. Greka jednak odwołuje się do słowa “telos” czyli cel, koniec. Zatem przykazanie dookreśla sens i cel postępowania. Jest to ostatecznie przykazanie miłości, która nadaje sens i cel różnych działaniom. Koniec końców miłość scala różne nasze potencjalności. Pod jej wpływem stajemy się pozbierani w sobie. Taka jest moc przykazania, wielkiego przykazania.

Komentarz