Żyjący (ζῶν dzōn)

Rozsądziwszy zaś Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żyjącego. (Mt 16,16)

ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν· σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

Można słowo “Żyjący” potraktować jako osobne Imię, nie tylko jako dopełnienie Imienia Bóg. On jest źródłem Życia. Cały strumień życia, który rozlewa się na świat, poczawszy od pierwotnych biologicznych form, przez życie człowieka, aż po wysublimowane anielskie duchy – wszystko ma swój początek w Żyjącym. W sposób radykalnie inny to życie posiada Syn, Mesjasz. Zrodzony odwiecznie, a nie stworzony. Dlatego Apokalipsa objawia Jego Imię:

Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni i Żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem Żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani. (Ap 1,17-18)

Komentarz