Zbawić (σῴζω sōdzō)

I nazwiesz Imię Jego Jezus: On bowiem zbawi lud Swój od jego grzechów. (Mt 1,21)

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

Tyle razy słyszeliśmy słowo “zbawić”, że stało się pewnego rodzaju “teologizmem”, tzn. brzmi poprawnie, mądrze, głęboko, ale utraciło kontakt z naszym życiem, z doświadczeniem. Dlatego dziś na nowo postawię pytanie, co to oznacza, że Jezus zbawia. A skoro Jezus to znaczy “Bóg zbawia”, to może wystarczy zapytać: Co to znaczy, że Jezus? Co On znaczy w moim życiu?

Kiedy Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa od razu zaświadczył, że widzi Baranka, który bierze grzech świata. Bierze na siebie, z całą konsekwencją, bólem. Zdjął ze mnie ciężar przekleństwa grzechu. Zasłonił mnie sobą, ukrył w cieniu Ramion rozciągniętych na Krzyżu.

Komentarz