Sen (ὄναρ onar)

Gdy oni odeszli, oto Anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Powstań, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu i tam pozostań, aż powiem Ci. Zamierza bowiem Herod szukać Dziecięcia, aby zabić Je. (Mt 2,13)

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν  ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ⸂φαίνεται κατʼ ὄναρ⸃ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Sny to tajemniczy świat ludzkiego wewnętrznego doświadczenia. Jedne irracjonalne, inne symboliczne, a jeszcze inne zwyczajne. Są czasem obrazem naszych przeżyć. Są też takie, których Autorem jest Bóg. św. Józef miał cztery wielkie sny, które były objawieniem Woli Boga. Posłuszeństwo w tym wypadku wymaga wrażliwości i pokory serca, aby nie uznać ich za majaki i mrzonki. Niech św. Józef wyprosi nam posłuszeństwo Bogu, nawet w tak subtelnych natchnieniach Ducha Świętego.

Komentarz