Effata (פָּתַח – pāṯaḥ)

Effatha! To znaczy “Otwórz się!” (Mk 7,34)

εφφαθα, ὅ ἐστιν διανοίχθητι.

Otworzyć (פָּתַח – pāṯaḥ) – czasownik ten występuje zarówno w hebrajskim, jak i w aramejskim biblijnym. W języku hebrajskim istnieje także inny rdzeń bardzo zbliżony do tego – פקח, o takim samym podstawowym znaczeniu otworzyć.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Iz 35,4-7 autor używa obydwu rdzeni i to w jednym zdaniu, chociaż w naszym polskim tłumaczeniu nie możemy tego dostrzec: wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy niemych się otworzą. Dosłownie: wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Czasownik ten posiada bardzo ogólne znaczenie i stąd też szeroki wachlarz zastosowań: od najbardziej prozaicznego (otworzyć worek – Rdz 42,27, otworzyć drzwi czy okno – Rdz 8,6 albo niebiosa – Ez 1,1, ecc.) po bardzo szczególne, kiedy Bóg daje prorokowi władzę przemawiania w Jego imieniu (Gdy Ja będę mówił do ciebie, otworzę ci usta i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg – Ez 3,27). Wyrażenie otworzyć usta jest sformułowaniem występującym bardzo często i wskazuje na precyzyjny moment, kiedy w procesie komunikacji ktoś zaczyna mówić. Ogólnie rzecz biorąc, w swej podstawowej formie, czasownik ten wskazuje zawsze na przedmiot, który wcześniej był zamknięty z jakiegoś powodu, a następnie otwarty, także w sensie abstrakcyjnym, np. zagadka (Ps 49,5). Od tego rdzenia pochodzi też rzeczownik drzwi, wejście, czyli miejsce komunikacji tego, co wewnątrz, z tym, co jest na zewnątrz, np.: Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia (פֶּתַח) do namiotu… (Rdz 18,1).

Proroctwo Izajasza dla tych, którzy stracili wszelką nadzieję na wyzwolenia, mają osłabłe ręce i omdlałe kolana, zapowiada nadejście wybawiciela i to bardzo szczególnego Zbawcę. Izajasz mówi, że nadchodzi moment wyzwolenia, a tym Zbawcą nie będzie kto inny tylko sam Bóg: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wśród znaków, jakie będą towarzyszyły Jego przyjściu, jest także totalna transformacja: wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie (w. 5 i 6). Czymś zupełnie zrozumiałym wydaje się, że ktoś, kto doznał niesamowitego działania Boga w swoim życiu, skacze z radości i podobnie jak głuchoniemy z Ewangelii nie może milczeć na ten temat. Żeby jednak dostrzec działanie Boga w naszym życiu potrzeba, aby otwarły się nam oczy na Bożą rzeczywistość, oczy często zaślepione naszymi ludzkimi działaniami i zmaganiami. Doświadczenie Bożego działania, otwiera usta nawet tym, którzy nigdy nie głosili Ewangelii, ale żeby otworzyć usta i mówić trzeba usłyszeć, a żeby usłyszeć trzeba sobie pozwolić odetkać uszy na Słowo Pana.

Komentarz