Szabat (σάββατον sabbaton)

I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. (Łk 6,5)

Szabat znaczy odpoczynek oraz tydzień, czyli czas od jednego do drugiego szabatu. Cały czas należy do Syna Człowieczego, do Boga i do nas. Zatem nie tylko w szabat, a w naszym przypadku w niedzielę, ale i we wszystkie pozostałe dni tygodnia, Bóg zaszczyca nas swoją obecnością. Dni pracy i naszego odpoczynku stają się puste i pozbawione celu, kiedy brakuje w nich Boga. Z trudem nam przychodzi bycie z Bogiem jedną godzinę w tygodniu na niedzielnej Mszy świętej. To nam pokazuje, jak daleko jesteśmy od sztuki bycia z Bogiem w obiecanym wiecznym szabacie.

Komentarz