Czekać (προσδοκάω prosdokaō)

A gdy posłańcy przybyli do Niego, oznajmili: „Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego?” Łk 7,20

παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;

cum autem venissent ad eum viri dixerunt Iohannes Baptista misit nos ad te dicens tu es qui venturus es an alium expectamus?

Orygenes komentuje tak: “wszelako z uwagi na wielkość Jego chwały postąpił podobnie jak Piotr. Co podobnego uczynił? Piotr wiedział coś wielkiego o Chrystusie. Kim jestem? Za kogo uważają mnie ludzie? Odparł: Za tego i tego. A ty? Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Otrzymuje za to błogosławieństwo, bo ciało i krew nie objawiły mu tego, ale Ojciec, który jest w niebie. Skoro więc usłyszał o wielkich sprawach dotyczących Chrystusa, kiedy tak wielkie sprawy pojął, nie przyjął Boskiego głosu, który rzekł do niego: Oto idziemy do Jerozolimy, a spełni się, oraz: trzeba, żeby Syn Człowieczy wiele wycierpiał, został znieważony przez arcykapłanów i starszych, umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał; powiada: Panie, Niech cię Bóg broni! Wiedział o wielkich sprawach dotyczących Chrystusa, a nie chciał przyjąć Jego poniżenia. Podobnie powinieneś sądzić i o Janie. Był w więzieniu i wiedział o wielkich sprawach dotyczących Chrystusa, widział niebiosa otwarte i Ducha Świętego zstępującego z nieba na Zbawiciela i spoczywającego nad Nim. Znając tak wielką chwałę, wahał się i może nie dowierzał, iż tak chwalebna istota zstąpi do Podziemia i Otchłani. Dlatego spytał: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Komentarz