Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Rozmawiać (ὁμιλέω homileō)

W czasie ich rozmowy i rozważań sam Jezus przybliżył się i zaczął iść z nimi. Łk 24,15

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς.

et factum est dum fabularentur et secum quaererent et ipse Iesus adpropinquans ibat cum illis.

To szczególna rozmowa o dziele, którego dokonał Jezus, zakotwiczona w Jego czynie i słowie. Kiedy “homilujemy”, to sam Chrystus przychodzi i wyjaśnia Pisma.

Komentarz

%d