Tak wiele (τοσοῦτος tosoutos)

I mówią Mu uczniowie: skąd nam w pustkowiu tak dużo chlebów, żeby nakarmić lud tak liczny. (Mt 15,33)

καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί, Πόθεν ἡµῖν ἐν ἐρηµίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;

Ewangelista Mateusz raz po raz pokazuje, że w Jezusie spełniają się zapowiedzi proroków ze Starego Testamentu. Daje ludziom chleb (już drugi raz), przypominający cud manny z czasów wyjścia. Uzdrowił tych, których do Niego przyprowadzono – spełniła się na Nim zapowiedź Izajasza (por. Iz 61,1-2a).

Z siedmiu chlebów i ryb, z ich resztek, zebrano siedem koszów. Jezus pokazał, że nie musi mieć ogromnych funduszy i dobrze zaopatrzonego taboru, żeby nakarmić tłum. Mało wystarczy.

Komentarz