Syn pokoju (υἱός εἰρήνη hyios eirēnēs)

I jeśli tam jest syn pokoju, wasz pokój zostanie na nim złożony, jeśli zaś nie, to powróci do was. (Łk 10,6)

καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑµῶν· εἰ δὲ µήγε, ἐφ’ ὑµᾶς ἀνακάµψει.

Syn pokoju to typowy semityzm, oznacza człowieka żyjącego w przyjaznych relacjach z innymi, bądź człowieka, który jest zdolny do przyjęcia ofiarowanego mu pokoju. Słowo uczniów obdarzone jest mocą, ale nie działa wbrew woli człowieka. Odniesie swój skutek, jeśli zostanie przyjęte z otwartością. Kiedy ktoś nie przyjmuje daru pokoju ofiarowanego przez Jezusa, to słowo wraca do uczniów, podobnie jak gołębica, nie mogąc znaleźć miejsca, wracała do Noego (por. Rdz 8,9-11). Uczniowie wtedy idą dalej do ludzi, którzy czekają na słowo pokoju.

Komentarz