Widoczne (φανερωθῇ fanerothe)

Rozsądziwszy Jezus: ani on nie zgrzeszył ani jego rodzice, ale aby stały się widoczne dzieła Boga w nim. (J 9,3)

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλʼ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ.

respondit Iesus neque hic peccavit neque parentes eius sed ut manifestetur opera Dei in illo.

W greckim tekście bardzo wyraźnie “widać”, że w etymologii dochodzimy ostatecznie do słowa ϕῶς – “światło”. Pewnie wielu osobom znane z “fos dzoe”. Zatem “widoczne” to znaczy pełne światła. Użyta strona bierna wskazuje na “Boską interwencję”.

Podobnie, jak przy śmierci Łazarza, tak i tu, dramat cierpienia przeradza się w radość i pewność wyznania: WIERZĘ. To jest właśnie tym światłem. Żywa wiara w Jezusa, który na nowo stwarza człowieka, przez połączenie gliny i śliny jako symbolu Ducha Świętego.

Widzenie jest jednym z kluczowych słów Ewangelii Janowej. Dlatego otwiera oczy i sam jest Światłością świata.

http://www.pixabay.com

Komentarz