Dotknąć (ἅπτω haptō)

I wyciągnąwszy Rękę dotknął go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony jego trąd. (Mt 8,3)

καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων· θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

Dotyk, jako zmysł, komunikuje nas niemal bezpośrednio z zewnętrznym światem a jako gest pozwala nam nawiązać relację, podtrzymać ją, odnowić. Gest Jezusa wobec trędowatego przywrócił zdrowie. Przywrócił go do życia, do więzi. Mógł w końcu przytulić swoich bliskich, zasiąść z nimi do posiłku, zamieszkać we wspólnym domu.

Uzdrowienie dokonało się przez dotyk. Wypłynęło z Serca Jezusa, z decyzji, gdy powiedział: “Chcę”. To wewnętrzna intencja sprawia, czy dotyk przynosi nowe życie i radość, czy pogrąża w bólu poniżenia i wykorzystania.

Komentarz